Top 10 nhạc sĩ và nghệ sĩ âm nhạc blues nổi tiếng nhất trên thế giới

Tất cả các nhạc sĩ bị ảnh hưởng bởi các nhạc công khác, cả những người đương thời và những người đã đến trước họ. Một người nào đó trong quá khứ khiến họ muốn chọn một cây đàn ghi ta hoặc nhạc cụ khác hoặc để nâng cao tiếng nói của họ trong bài […]

Thể loại nhạc blues là gì? Lịch sử ra đời của thể loại âm nhạc blues?

Nhạc Blues là gì và nó đã xuất phát từ đâu? Trong khi học các câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn cũng sẽ gặp gỡ thể loại âm nhạc và nhạc sĩ blues và âm nhạc của họ. Blues như một thể loại cũng được đặc trưng bởi lời bài hát, dòng […]