Cuốn sách The Oaxacan Kid của tác giả Richard Ricky Bush

Cuốn tiểu thuyết tội phạm thứ tư của tác giả Richard Ricky Bush, The Oaxacan Kid có thể sẽ xuất hiện vào cuối tuần. ‘Khóa học phụ thuộc vào Chúa tốt lành và con lạch không tăng. Các con lạch đang tăng theo cách. Trời bắt đầu mưa vào buổi chiều ngày hôm qua và […]